փակիր գրադարանի այս բաժինը Աթանաս Աղեքսանդրացի
Դիտել փաստաթուղթը Ճառք, թուղթք եւ ընդդիմասցութիւնք