փակիր գրադարանի այս բաժինը Լութֆեան, Տ.
Դիտել փաստաթուղթը Րում էլիի շարգի վէ էրմէնիլէր