փակիր գրադարանի այս բաժինը Խալաթեան, Գրիգոր
Դիտել փաստաթուղթը Ղազար Փարպեցի եւ գործք նորին
Դիտել փաստաթուղթը Մարաբա Մծուրնացի կամ Կեղծ-Ագաթանգեղոս
Դիտել փաստաթուղթը Մովսէս Խորենացու նորագոյն աղբիւրների մասին քննադատական ուսումնասիրութիւնք