փակիր գրադարանի այս բաժինը Կարապետեան Գրիգոր
Դիտել փաստաթուղթը Ընծայ (1856)
Դիտել փաստաթուղթը Պարոն Տիւվալի աղջիկները կամ յաղթանակ բարեկրթութեան