փակիր գրադարանի այս բաժինը Ալամդարեանց, Յարութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Չափաբերականք