փակիր գրադարանի այս բաժինը Ալայս Թովմաս
Դիտել փաստաթուղթը Աթոռ Սրբոյն Պետրոսի Առաքելապետի հիմն եկեղեցւոյ աղբիւր իրաւաբանութեան կենդրոն միութեան