Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Կոմբ
Title: Խնամատարութիւն երեխայոց մարմնական եւ բարոյական
Publisher (standardized): տպ. Օ. Ի. Բակստի
Publisher (as it is on book): Въ типографiи О. И. Бакста
Place (standardized): Ս. Պետերբուրգ
Place (as it is on book): Ս.-Պետերբուրգ
Year of Publication: 1868
Notes: Շարադրութիւն Կոմբ՛ի Անգլիացոց թագուհու բժշկի եւ Էդինբուրգի արքունի Բժշկական համալսարանի անդամի: Յաւելուածք տպագրողի: Տպագրութիւն Մ. Մ. Միանսարեանց: Նկարագրված օրինակում բացակա են 210, 211-րդ էջերը:
Շարվ.` 17x10,5 սմ։
Թ, 1 չհ., 5, VIII, 276, VI, 28, 2 չհ. էջ։
File size: 88,1 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia, Լեո-917
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia