փակիր գրադարանի այս բաժինը Խօջայեանց, Վասիլիյ
Դիտել փաստաթուղթը Ճանապարհորդութիւն Վեզուվեան հրաբուղխ սարի վերայ