փակիր գրադարանի այս բաժինը Հախպատեան Միքայէլ
Դիտել փաստաթուղթը Առձեռն բառգրքոյկ ռուսաց լեզուէ ի հայ