Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Հայկունի Արմենակ
Title: Գաղտնիք բնութեան կամ սկզբունք մարդկային ծննդականութեան
Publisher (standardized): տպագր. Տիգրան Ճիվելեկյանի
Publisher (as it is on book): Տպագր. Ճիվէլէկեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պոլիս
Year of Publication: 1895
Notes: Եվրոպիոյ իմաստասիրաց արդի դրութեան համեմատ: Երրորդ տպագրութիւն: Տիտղոսաթերթի վրա զարդ և այլալեզու գրություն:
Տպակից է՝ Գերեզմանք երիտասարդաց կամ տռփական հիւանդութիւնք (1882), Էլիզա կամ Վերջին արեւելեան պատերազմի ժամանակ տեղի ունեցած իրական դէպք մը (1861), Եունկի ողբերգական գիշերները (1861) գրքերին:
Շարվ. 14x9 սմ։
Թ, 92, 1 չհամարակալված էջ : 9 ներդիր թ. նկար
File size: 20.5 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2016, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia