Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Հայկունի Արմենակ
Title: Գերեզմանք երիտասարդաց կամ տռփական հիւանդութիւնք
Publisher (standardized): տպագր. Հովսեփ Գավաֆյանի
Publisher (as it is on book): Տպագրութիւն Յ. Գաֆաֆեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պօլիս
Year of Publication: 1882
Notes: Եւրոպիոյ իմաստասիրաց արդի դրութեան համեմատ: 4-րդ տպագրություն: Տիտղոսաթերթի վրա զարդ և այլալեզու գրություն:
Տպակից է՝ Գաղտնիք բնութեան կամ Սկզբունք մարդկային ծննդականութեան (1895), Էլիզա կամ Վերջին արեւելեան պատերազմի ժամանակ տեղի ունեցած իրական դէպք մը (1861), Եունկի ողբերգական գիշերները (1861) գրքերին:
Շարվ. 14x8 սմ։
64 էջ։
File size: 10.9 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2016, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia