փակիր գրադարանի այս բաժինը Հափքինս, Մարկոս
Դիտել փաստաթուղթը Ճառք ի վերայ ապացոյցի քրիստոնէութեան