փակիր գրադարանի այս բաժինը Ճամճեան, Փիլիպպոս
Դիտել փաստաթուղթը Չորսլեզուեան խօսակցութիւն