փակիր գրադարանի այս բաժինը Մադաթեան, Պետրոս (Սէյեադ)
Դիտել փաստաթուղթը Զանազան երգք (1859)
Դիտել փաստաթուղթը Զանազան երգք Պ. Պետրոսի Տ. Յովսէփեան Մադաթեանց Շամախեցւոյ Սէյեադ մականուանելոյ (1857)