փակիր գրադարանի այս բաժինը Մամուրեան, Մատթէոս
Դիտել փաստաթուղթը Անկլիական նամականի կամ հայու մը ճակատագիրը
Դիտել փաստաթուղթը Առաջին ընթերցարան
Դիտել փաստաթուղթը Բանալի հայերէն շարադրութեան
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ ընդհանուր պատմութիւն դպրոցաց համար: Մասն Ա
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ ընդհանուր պատմութիւն դպրոցաց համար: Մասն Բ: Հտ. Ա
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ ընդհանուր պատմութիւն: Հտ. Բ
Դիտել փաստաթուղթը Հայկական նամականի