Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Մանդինեան, Ստեփանոս
Title: Աստուածապաշտութիւն Հայաստանեայց ուղղափառ եկեղեցւոյ
Publisher (standardized): տպ. Ս. Էջմիածնի
Publisher (as it is on book): Ի տպարանի Սրբոյ կաթողիկէ Էջմիածնի
Place (standardized): Վաղարշապատ
Place (as it is on book): Ի Վաղարշապատ
Year of Publication: 1872
Notes: Հաւաքեալ ի հին եւ ի նոր մատենագրաց եւ յաւելմամբ: Մասն առաջին: Յաղագս ամենօրեայ աստուածապաշտութեան, գիշերային, առաւօտեան եւ պատարագ: Աշխատութիւն Ստեփանոս աւագ քահանայի Մանդինեանց: Վասն ազգային Ուսումնարանաց, և Հոգևորականաց և Աշխարհականաց:
Քրիստոսի և հայկական թվերը չեն համապատասխանում: Ա. Ղազիկյանը տպագրության թվականը նշել է հարցականով, առանց էջերի քանակի:
Նկարագրված օրինակում՝ 176 էջից հետո սխալ էջակալություն է:
Շարվ.` 18x10,5 սմ։
190 էջ։
File size: 64,6 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia, Սերեբ-34
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia