փակիր գրադարանի այս բաժինը Ղեւոնդ Երեց
Դիտել փաստաթուղթը Արշաւանք արաբաց ի Հայս