փակիր գրադարանի այս բաժինը Աղայեան, Ղազարոս
Դիտել փաստաթուղթը Արութիւն եւ Մանուէլ: Հտ. 1
Դիտել փաստաթուղթը Երկու քոյր
Դիտել փաստաթուղթը Հայկական հնչիւնների մասին
Դիտել փաստաթուղթը Ուսումն մայրենի լեզուի (1875)
Դիտել փաստաթուղթը Ուսումն մայրենի լեզուի (1876)
Դիտել փաստաթուղթը Ուսումն մայրենի լեզուի (1878)