փակիր գրադարանի այս բաժինը Մարկոսեան, Մամբրէ
Դիտել փաստաթուղթը Աղօթագիրք սրբազան տեղեաց (1877)
Դիտել փաստաթուղթը Ամէն մարդու բարեկամը
Դիտել փաստաթուղթը Սուրբ Երուսաղէմի հայոց ազգային վանուց մասին տեղեկութիւններ