փակիր գրադարանի այս բաժինը Մէյէռ
Դիտել փաստաթուղթը Սեւ դղեկի աւերակները կամ հարազատ որդի զնմանութիւն հօրն բերէ