Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Աճէմեան, Մկրտիչ
Title: Ժպիտք եւ արտասուք
Publisher (standardized): տպագր. Արամյանի
Publisher (as it is on book): Տպագրութիւն Արամեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պօլիս
Year of Publication: 1871
Notes: Քերթուած Մ. Աճէմեանի: Շապիկը՝ զարդափակ, շապիկին և տիտղոսաթերթին՝ զարդանկար: Տպակից է՝ Վահագն (1871); Սահմանադրութիւն եւ առաջին պատրիարք սահմանադրական (1863); Հազարփէշէն (1912); Յիշատակաց ծաղիկներ (1893); Մարդիկ արածում են (1910) գրքերին:
Շարվ. 13x7 սմ։
Ը, 217 էջ։
File size: 30,9 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2017, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia