Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Մուտի
Title: Ալլահըն քէլամը
Publisher (standardized): տպագր. Գարեգին Պաղտատլյանի (Արամյան)
Publisher (as it is on book): Մաթպա՛աի Գ. Պաղտատլեան (Արամեան)
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Իսթանպօլ
Year of Publication: 1887
Notes: Էսէրի մուալլիմ Մուտի: Աստծո պատգամը: Վերնագրի թարգմանությունը վերցված է Հասմիկ Ստեփանյանի «Հայատառ թուրքերեն գրքերի եւ հայատառ թուրքերեն պարբերական մամուլի մատենագիտութիւն (1727-1968)» գրքից:
Նկարագրված օրինակը տիտղոսաթերթ չունի: Նկարագրությունը կատարված է շապիկից: Շապիկը՝ զարդափակ, վրան օտարալեզու գրություն:
Շարվ.` 13x8,5 սմ։
19 էջ։
File size: 8,14 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia