փակիր գրադարանի այս բաժինը Յարութիւն Ամասիացի
Դիտել փաստաթուղթը Աշխարհ կամ ապաշխարութեան ազատ բանտ եւ կամ հոս ու հոն