Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Ամի
Title: Գեղեցկութիւնը պահելու եւ աւելցընելու արուեստ
Publisher (standardized): տպագր. Ռուբեն Քյուրքչյանի
Publisher (as it is on book): Տպագրութիւն Ռուբենի Յ. Քիւրքճեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պօլիս
Year of Publication: 1867
Notes: Բարձրագոյն օգուտ մարդկային կենաց: Յօրինեալ Ամի հեղինակէն: Par L'Ami: Թարգմանեաց եւ հռչակեաց ուսումնազարմ Կարապետ Ագճալեան: Ա. Ղազիկյանը էջերի քանակը նշել է 48:
Տիտղոսաթերի վրա զարդանախշ:
Տպակից է՝ Առողջաբանութիւն (1871); Բնական պատմութիւն առն եւ կնոջ (1873); Իմաստասիրութիւն ամուսնութեան (1867) գրքերին:
Շարվ.` 15,5x9 սմ։
46, 2 չհ. էջ։
File size: 12,1 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia