փակիր գրադարանի այս բաժինը Յովհաննէս Վաղարշակերտցի
Դիտել փաստաթուղթը Ճանապարհորթութիւն Տ. Յովհաննէս Քահանայէ Վաղարշակերտցոյ: Հտ. Ա