փակիր գրադարանի այս բաժինը Յովնանեան, Ղեւոնդ
Դիտել փաստաթուղթը Գործնական հրահանգք գաղղիերէն լեզուի (1867)
Դիտել փաստաթուղթը Գործնական հրահանգք գաղղիերէն լեզուի (1871)
Դիտել փաստաթուղթը Դաստիարակ մանկանց կամ բարոյական խորհրդածութիւնք տղոց համար
Դիտել փաստաթուղթը Ծաղիկ Սուրբ Գրոց
Դիտել փաստաթուղթը Կրթութիւն գաղղիերէն լեզուի (1875)
Դիտել փաստաթուղթը Կրթութիւն գաղղիերէն լեզուի կամ հատընտիր բառք եւ խօսակցութիւնք
Դիտել փաստաթուղթը Կրթութիւն կանոնաց գաղղիերէն լեզուի սրբագրեալ
Դիտել փաստաթուղթը Մեծն Ներսէս եւ Հայաստանի վրայ ունեցած ազդեցութիւնը
Դիտել փաստաթուղթը Միրզայեան Մանուկ պէյին վարուց պատմութիւնը
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն քաղաքականութեան Եւրոպական տէրութեանց ընդհանրապէս: Հտ. Ա
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն քաղաքականութեան Եւրոպական տէրութեանց ընդհանրապէս: Հտ. Բ
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն քաղաքականութեան Եւրոպական տէրութեանց ընդհանրապէս: Հտ. Գ
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն քաղաքականութեան Եւրոպական տէրութեանց ընդհանրապէս: Հտ. Դ
Դիտել փաստաթուղթը Քերականութիւն գաղղիերէն լեզուի (1875)
Դիտել փաստաթուղթը Քերականութիւն գաղղիերէն լեզուի: Հտ. Ա
Դիտել փաստաթուղթը Քերականութիւն գաղղիերէն լեզուի: Հտ. Բ
Դիտել փաստաթուղթը Քերականութիւն գաղղիերէն լեզուի: Հտ. Գ