փակիր գրադարանի այս բաժինը Նափոլէոն Գ
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Յուլիոսի Կեսարու