փակիր գրադարանի այս բաժինը Նուրիճանեան, Բարսեղ
Դիտել փաստաթուղթը Փորձառական բնագիտութիւն կամ ֆիզիգա համառօտ օդերեւութաբանութեամբ եւ քիմիայով