փակիր գրադարանի այս բաժինը Շահ-Պարոնեանց, Մ.
Դիտել փաստաթուղթը Մի քանի խօսք խօլերայի պատճառների եւ նորանից զգուշանալու միջոցների վերայ