փակիր գրադարանի այս բաժինը Ուխտանէս եպիսկոպոս
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն հայոց (1871, Վաղարշապատ)