փակիր գրադարանի այս բաժինը Ուռուսօվ, Մ.
Դիտել փաստաթուղթը Կրթութիւնը օրօրոցէն պարտի սկսիլ