փակիր գրադարանի այս բաժինը Ուսուբ օղլի
Դիտել փաստաթուղթը Էհզարի քնարը