փակիր գրադարանի այս բաժինը Չէսթըրֆիլտ լոռտ
Դիտել փաստաթուղթը Խրատք առ որդին իւր