փակիր գրադարանի այս բաժինը Շահունեան, Վահան
Դիտել փաստաթուղթը Բացատրութիւն Մատթէոսի աւետարանի