փակիր գրադարանի այս բաժինը Պապիկեան, Հմայեակ
Դիտել փաստաթուղթը Տարերք չափաբերութեան (1858, 183 էջ)
Դիտել փաստաթուղթը Տարերք չափաբերութեան (1858, 240 էջ)
Դիտել փաստաթուղթը Տարերք չափաբերութեան (1863)
Դիտել փաստաթուղթը Տարերք չափաբերութեան (1875)