փակիր գրադարանի այս բաժինը Պատկանեան, Գաբրիել
Դիտել փաստաթուղթը Անուշավան (1875)
Դիտել փաստաթուղթը Երգագիր պատմութիւն հայոց կամ դաստիարակութիւն մանկանց
Դիտել փաստաթուղթը Զաւան եւ Փառնակ Ա.
Դիտել փաստաթուղթը Ծաղկաքաղ ի լիակատար կենսագրութենէ սրբազան հայրապետի Ներսիսի Ե. վեհափառ եւ ազգասէր կաթողիկոսի ամենայն Հայոց: Հտ. 1
Դիտել փաստաթուղթը Ծաղկաքաղ ի լիակատար կենսագրութենէ սրբազան հայրապետի Ներսիսի Ե. վեհափառ եւ ազգասէր կաթողիկոսի ամենայն Հայոց: Հտ. 2
Դիտել փաստաթուղթը Հայոց ազգի ուսումնատուութիւնը ուսումնարանները եւ ուսուցիչները
Դիտել փաստաթուղթը Հայոց ազգի պատմութիւնը
Դիտել փաստաթուղթը Հռիփսիմէ կամ փրկութիւն Հայաստանի
Դիտել փաստաթուղթը Մահ Պարէտի
Դիտել փաստաթուղթը Միջնավէպ հայոց ազգի պատմութենէն
Դիտել փաստաթուղթը Միջնավէպք հայոց ազգի պատմութիւնից: Ա.
Դիտել փաստաթուղթը Մրմունջք Յիսուսի
Դիտել փաստաթուղթը Շաւարշ Երկրորդ կամ նորոգեալ Հայասատան
Դիտել փաստաթուղթը Պարոյր կամ առումն Նինուէի
Դիտել փաստաթուղթը Սանդուխտ Դշխոյի եւ կուսի հօր Սանատրուկ Հայոց թագաւորի Արշակունւոյ վախճանն կամ զկնի քսան ամաց
Դիտել փաստաթուղթը Սանդուխտ Դշխոյի եւ կուսի միակ դստեր Սանատրկոյ արքային Հայոց Արշակունւոյ` եղբօր Արտաշէս մանկան փրկութիւն կամ զկնի տասն աւուրց
Դիտել փաստաթուղթը Սանդուխտ Դշխոյի եւ կուսի պատարագ