փակիր գրադարանի այս բաժինը Պարոնեան, Յակոբ
Դիտել փաստաթուղթը Ատամնաբոյժն արեւելեան
Դիտել փաստաթուղթը Յ. Պարոնեանի երկասիրութիւնները: Հտ. Ա