փակիր գրադարանի այս բաժինը Պէզճեան, Յարութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Վարքագրութիւն Յարութիւն ամիրայի Պէզճեան Խազէզ անուանելոյ ազգային անզուգական բարերարի հանդերձ լուսանկար կենդանագրաւն