փակիր գրադարանի այս բաժինը Պույլի Գաղղիացի
Դիտել փաստաթուղթը Մայրախրատ պատմութիւնք
Դիտել փաստաթուղթը Մայրախրատ պատմութիւնք: Տետրակ Ա
Դիտել փաստաթուղթը Մայրախրատ պատմութիւնք: Տետրակ Բ