փակիր գրադարանի այս բաժինը Սիմոնեան Մկրտիչ
Դիտել փաստաթուղթը Դասագիրք թուաբանութեան (1877)
Դիտել փաստաթուղթը Տրամաբանութիւն ֆիզիգայ Պօղոս Պատուելւոյն ի պէտս դպրոցականաց: Հտ. Ա