փակիր գրադարանի այս բաժինը Վարդան Արևելցի
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն թաթարաց