փակիր գրադարանի այս բաժինը Ստեփանոս Սիւնեցի
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն 'ի վերայ ծագման տոհմին Օրպէլեանց և 'ի վերայ յարձակման թաթարաց 'ի Հայս