փակիր գրադարանի այս բաժինը Տէր-Յակովբեանց, Աւետիք
Դիտել փաստաթուղթը Ֆիզիքական, ժողովրդագրական եւ քաղաքական աշխարհագրութիւն Հայաստանի