փակիր գրադարանի այս բաժինը Տը Բրեպուա Րէնիցո
Դիտել փաստաթուղթը Մենաստանին աղօրին կամ տարաբաղդ Վարդուհի