Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Տը Պօշէն Մ.
Title: Լուի ԺԷ
Publisher (standardized): տպ. Տետեյան եղբ.
Publisher (as it is on book): Տպագրութիւն Տէտէեան
Place (standardized): Զմյուռնիա
Place (as it is on book): Զմիւռնիա
Year of Publication: 1869
Notes: Իր կեանքը, հոգեվարքը եւ մահը: Թագաւորական ընտանիքին Դամբլի մէջ բանտարկուիլը: Հեղինակ Մ. Ա. Տը Պօշէն: Թարգմանիչ Ս. Միրզա: Հատոր առաջին:
Շարվ.` 14x8,5 սմ։
169, 1 չհ. էջ։
File size: 44,4 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia, Լեո-1766
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia