փակիր գրադարանի այս բաժինը Արետաս եպիսկոպոս
Դիտել փաստաթուղթը Մեկնութիւն Յայտնութեան Ս. Աւետարանչին Յովհաննու