փակիր գրադարանի այս բաժինը Փափազեան, Իգնատիոս
Դիտել փաստաթուղթը Պաշտօն փառաբանութեան Սուրբ Աստուածածնին