փակիր գրադարանի այս բաժինը Փիլօեան, Սարգիս
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ սոփերք հայրենեաց գործքերի վերայ