փակիր գրադարանի այս բաժինը Հակոբ Գրիգորյան Արզումանյանց
Դիտել փաստաթուղթը Աղօթամատոյց (1856)
Դիտել փաստաթուղթը Աղօթք իւրաքանչիւր աւուրց շաբաթու
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք աղօթից (1856)
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ կարգաւորութիւն հասարակաց աղօթից Հայաստանեայց Սուրբ Եկեղեցւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ պատմութիւն հայոց եկեղեցւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Հին եւ Նոր կտակարանի համառօտ պատմութիւն նորահասակ մանկանց համար: Մասն Ա
Դիտել փաստաթուղթը Հին եւ Նոր կտակարանի համառօտ պատմութիւն նորահասակ մանկանց համար: Մասն Բ
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն մենաստանին Հառիճոյ ի Շիրակ
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1856 նահանջ ամի տեառն և ՌՅԵ-1305 հայոց թուականի (Թիֆլիս)