փակիր գրադարանի այս բաժինը Համալսարանի (Каткова)
Դիտել փաստաթուղթը «Անուշաւան» ասացեալ վիպասանութեան վրա Յակոբայ Կարինեանց «Մի քանի խօսքի» հերքումը
Դիտել փաստաթուղթը Խմբագիր չափածոյ բանից Մսերայ Մագիստրոսի Զմիւռնացւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Կանոնադրութիւն Մարդասիրական ընկերութեան յանուն Ս. Գրիգորի Լուսավորչին Հայաստանի
Դիտել փաստաթուղթը Հաստատութիւն ստուգութեան Դաշանց թղթոյն
Դիտել փաստաթուղթը Նոր այբբենարան
Դիտել փաստաթուղթը Նուէր ուղղափառ քրիստոնեայներին
Դիտել փաստաթուղթը Ուղեցոյց քրիստոնէական ուղղափառ վարդապետութեան
Դիտել փաստաթուղթը Վերին Ագուլեաց երկու սեռից ուսումնարանների բացվիլը եւ կանոնադրութիւնքը
Դիտել փաստաթուղթը Ցուցակ յիշատակարանի Մովսիսի Զօհրապեանց Արցախեցւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Քրիստոսապատում այն է համառօտութիւն աւետարանական պատմութեան